V Dobříši otevřeli nový vědecko-technický park

V Dobříši na Příbramsku zahájil zkušební provoz nový vědecko-technický park, jehož součástí je i podnikatelský inkubátor pro začínající firmy. Zaměřuje se na obnovitelné energetické zdroje, obnovu a udržení čistoty životního prostředí a vývoj a zavádění nových materiálů a výrobních procesů do praxe. Ostrý provoz takzvaného Centra aplikovaného výzkumu Dobříš (CAVD) se očekává příští rok na jaře. CAVD je soukromá společnost, která úzce spolupracuje s předními vysokoškolskými, výzkumnými a vývojovými pracovišti. Na vývoji a dokončení projektu či produktu stejně jako na jeho uvedení na trh se chce firma aktivně podílet.