V EU pokračuje debata o jednotném řidičském průkazu

Budou všichni řidiči v Evropské unii mít za 20 let stejné průkazy? Čtvrteční debata ministrů dopravy "pětadvacítky" v Lucemburku nepřinesla na tuto otázku definitivní odpověď. Skupina zemí v čele s Francií a Německem se nadále brání povinnosti během příštího desetiletí přistoupit ke kompletní výměně průkazů.

Česká republika tento záměr Evropské komise podporuje, už proto, že se tak jako tak chystá nahradit stávající typy řidičských dokladů jednotným průkazem, který by tudíž mohl mít už parametry předepsané unií. Podle ministra dopravy Milana Šimonovského se počítá s kratšími lhůtami než v návrhu směrnice EU, pokud by však prošla, Praha se jí přizpůsobí. Poukázal na to, že v EU obíhá kolem 110 typů dokladů potvrzujících oprávnění řídit motorová vozidla, což v podstatě znemožňuje policii kontrolovat je a významně usnadňuje padělání. "Řídit auto, to je jako mít v kapse ostře nabitý revolver," upozornil. Politikové by podle něj měli dbát na to, aby oprávnění řídit dostávali skutečně jenom ti, kdo složí příslušné zkoušky, aby se vyloučila možnost padělání nebo "řidičákové turistiky", kdy si občané jedné země, kterým byl průkaz zabaven, dají vystavit jiný u sousedů.