V Krkonoších začali s likvidací nepůvodních druhů rostlin

Likvidaci v Krkonoších nepůvodních a agresivních druhů rostlin zahájila v minulých dnech správa Krkonošského národního parku (KRNAP). "V posledních 20. letech tyto druhy silně nastoupily. Kdybychom se nesnažili zamezit jejich šíření postřikem, opanovaly by zakrátko značnou část parku," uvedl pracovník KRNAP Lubomír Jiřiště. Šíření nežádoucích rostlin napomáhají v posledních letech i povodně, kdy velká voda přemístí rostliny nebo jejich části na velkou vzdálenost. Díky vápenci, který se jako nepůvodní materiál dříve používal na cesty, se extrémně rozšiřují i některé původní druhy rostlin, doplnil mluvčí KRNAP Radek Drahný. Mezi nejvíce rozpínavé druhy patří křídlatka japonská, sachalinská a česká, které vytvářejí téměř neprostupnou džungli podél potoků a řek a na různých opuštěných místech. Dalšími jsou šťovík alpský, netýkavka žláznatá. Velmi agresivním druhem je bolševník velkolepý, který dorůstá výšky až čtyři metry a jeho květ může mít i jeden metr v průměru. Díky vápenci se rozpíná starček Fuchsův. Náklady na postřiky letos dosáhnou několika desítek tisíc korun a hradí je stát z programu Péče o krajinu.