V Linci byl zahájen Rok spisovatele Stiftera

Slavnostním shromážděním byly v hornorakouském Linci zahájeny oslavy 200. výročí narození německy píšícího šumavského spisovatele Adalberta Stiftera (1805- 1868). Oslavy budou probíhat prakticky po celý rok a za vydatné podpory rakouské spolkové země Horní Rakousy a Jihočeského kraje má bohatý program téměř 150 různých akcí. Jihočeský kraj na oslavy přispěje částkou 80.000 eur (2,4 milionu Kč), dalších 2,5 milionu eur (76 milionů korun) včetně zdrojů z Evropské unie poskytnou Horní Rakousy. Z těchto prostředků bude financována například úprava stálé výstavy v rodném domě umělce v Horní Plané, obnova místního Stifterova parku a překlady spisovatelovy tvorby do češtiny.