V Lobkovickém paláci začala ojedinělá výstava děkovných darů

Ojedinělá výstava votivních neboli děkovných darů z okruhu lidové religiozity byla před několika dny otevřena v kapli Lobkovického paláce na Pražském hradě. Připravilo ji Národní muzeum ve spolupráci s Etnografickým ústavem Moravského zemského muzea v Brně. Jedná se o první pokus prezentovat toto svébytné umění v Čechách. Autorka výstavy Hana Dvořáková Evě Petržílkové prozradila, jakou roli tyto dary hrály v životě člověka v různých dobách a kulturách.

Jak dále paní Hana Dvořáková uvedla, adresáty votivních darů jsou hlavně křesťanští svatí, nejčastěji však Panna Maria. Autoři výstavy rozdělili veškeré votivní dary do několika skupin. Mezi identifikační dary patří malé sošky představující části těl, které připadaly jejich majiteli nějakým způsobem ohrožené a prosil za jejich vyléčení. Jsou to např. maličké ruce, nohy či oči vyrobené z různých kovů, dřeva, keramiky nebo vosku. Velkou část darů tvoří také svíčky mnohdy dosahující výšky několika desítek centimetrů a také šperky či jiné cennosti.

Snad nejznámější jsou votivní obrazy s vyobrazením toho, komu je oběť věnována, pod ním pak následuje výjev zdůvodňující dar. Autorka výstavy Hana Dvořáková na závěr zmínila ještě jednu "perličku", jako potvrzení toho, že potřeba člověka obracet se v těžkých chvílích na "vyšší moc", se objevuje v každém čase i společnosti - a sice možnost vyjádřit své přání či poděkování Pražskému Jezulátku prostřednictvím Internetu. Unikátní výstava v Lobkovickém paláci na Pražském hradě potrvá do 1. října.

Autor: Eva Petržílková
spustit audio