V Pardubicích byla odhalena pamětní deska obětem komunismu

Členové Pomocných technických praporů (PTP) a Konfederace politických vězňů v Pardubicích odhalili pamětní desku obětem komunistického režimu. Bronzová deska má být připomínkou statisíců lidí, kteří byli nepohodlní komunistům a umírali v dolech, ve věznicích i na popravištích a také jejich rodin, které byly často diskriminovány. Jejich památku si připomněly asi dvě stovky lidí. "Věřím, že se u této tabule budou zastavovat nejen pamětníci té doby, ale také mladí lidé, aby si připomněli naši společnou pohnutou minulost, řekl při odhalení desky hejtman Pardubického kraje Roman Línek. Dodal, že komunismus byl "zločinný a dějinně úchylný".

Podle představitelů obou organizací bylo v letech 1948 až 1989 v tehdejším Československu komunistickou zlovůlí odsouzeno 280.000 lidí. Z tohoto počtu bylo popraveno 248 osob a další čtyři tisíce lidí byly umučeny či zastřeleny ve vězeních. Navíc v PTP - vojenských táborech nucených prací bylo "převychováno" na 60.000 mladých mužů tzv. "černých baronů". "Občane, pamatuj, že svoboda je ti svěřeným darem a ty jsi povinen ji hájit!" končí text na desce v podloubí budovy pardubického magistrátu na náměstí Republiky. Konfederace politických vězňů sdružuje vězně komunistického režimu, kteří byli odsouzeni pro politický odboj, dále osoby, které byly nuceny z politických důvodů opustit republiku a které se v cizině zapojily do protikomunistického odboje.