V Praze se uskuteční evropská konference o ochraně netopýrů

Společná ochrana netopýrů bude od 20. do 22. září náplní konference smluvních stran Dohody o ochraně populací evropských netopýrů, kterou v Praze organizuje ministerstvo životního prostředí. Experti z 32 zemí budou hovořit například o tom, jaká úskalí čekají na jediné savce, kteří se naučili létat, při přeletech a jak se na jejich populaci odráží trend zateplování domů. V Česku žije 26 druhů netopýrů z 1100 ve světě popsaných. Monitorování v posledních letech prokázalo, že osm z nich si vybírá k životu panelové domy, a žije tak v nejtěsnější blízkosti člověka. Pokud dům projde zateplením v nevhodné době a nebere na netopýry ohled, může renovace znamenat pro tato zvířata smrt. "Jejich populace je citlivá i kvůli tomu, že samice rodí v jednom roce pouze jedno mládě," řekla Petra Schnitzerová z České společnosti pro ochranu netopýrů.