Rok netopýra pokračuje

Langflügelfledermaus (Foto: Marko König)
0:00
/
0:00

„Jsou to noční létající myši, které se zamotávají do vlasů.“ Pokud se vaše představa o netopýrech dá shrnout do této věty, je nejvyšší čas navštívit některou z akcí kampaně Rok netopýra 2011-2012. V rozhovoru o ní více prozradí Petra Schnitzerová z České společnosti na ochranu netopýrů.

Foto: Marko König
„Rok netopýra je mezinárodní kampaň. Je to taková akce, kterou vymyslelo a zaštítilo několik mezinárodních ochranářských organizací a my jsme se k té kampani připojili. Cílem kampaně je upozornit na to, že netopýři, nebo tedy celá ta skupina letounů, patří mezi hodně ohrožené živočichy a je potřeba je chránit proto, že mají v přírodě velký význam. Co se týče těch druhů, které obývají střední Evropu, tak v podstatě všechny jsou hmyzožravé a mají v ekosystémech velký význam pro regulaci populací třeba i řady druhů škodlivého hmyzu a pro udržování takové té rovnováhy, čímž vlastně pomáhají třeba i nám chránit nějaké zemědělské plodiny apod.“

Vy jste říkala, že je potřeba netopýry chránit, i protože jsou užiteční. Co je vlastně ohrožuje?

„Tak těch faktorů, které v současnosti netopýry ohrožují, je celá řada. V těch našich podmínkách je teď úplně nejzásadnější ztráta úkrytu. Řada těch druhů u nás už po tisíciletí využívala úkryty v lidských stavbách a v souvislosti s opravami těch staveb nebo v souvislosti s negativním přístupem k netopýrům, který je v našich oblastech zakořeněn, tak oni o ty své úkryty přicházejí. Může to být třeba proto, že při rekonstrukci zanikne třeba nějaká škvíra, kterou oni využívali, nebo proto, že je lidé z úkrytů vyženou. To je jeden z hlavních důvodů. Mezi další faktory patří třeba zvýšená doprava. U nás se to ještě málo ví, ale v západní Evropě se to už docela řeší, že i srážky těch zvířat s noční dopravou mají velký podíl na jejich úmrtnosti. Dalším problémem jsou třeba i větrné elektrárny a těch faktorů je celá řada.“

Můžete zmínit nějaké akce, které v rámci těch dvou netopýřích let proběhly nebo ještě proběhnou? Co mohou lidé ještě vidět a s čím se seznámit, aby se přestali netopýrů bát?

„Těch akcí bylo spoustu, já zmíním ještě ty, které proběhnou do konce tohoto roku. Jednak jsou to asi tři výstavy, dvě z toho jsou putovní. Jedna, nazvaná Netopýři, kde se lidé mohou seznámit s jednotlivými druhy, které u nás žijí, mohou si tam poslechnout i nahrávky netopýřích hlasů apod., tak ta teď začala v Týnci nad Sázavou a bude putovat ještě po dalších místech republiky. Až do konce října je velká výstava v Přerově, v muzeu Komenského v ornitologické stanici. Co nás čeká a co hlavně teď připravujeme, tak jsou tzv. netopýří noci, ono se to teď jmenuje Mezinárodní noc pro netopýry. Je to mezinárodní akce, která probíhá na přelomu srpna a září a jsou to většinou takové celovečerní programy pro veřejnost, kde se lidé mohou seznámit s netopýry zblízka…“

Pohladit si je?

„Mohou si je často i pohladit. Ten program je různý, jsou tam přednášky, předvádí se tam třeba ukázky odchytu těch zvířat, pozorování pomocí toho ultrazvukového detektoru. Často se tam ukazují hendikepovaná ochočená zvířata, která si lidé mohou opravdu pohladit, bývá tam i nějaký doprovodný program pro děti. Těch akci je připraveno kolem třiceti a budou probíhat od půlky srpna do půlky září po celé republice.“