V Praze vznikla veřejná knihovna zaměřená na Afriku

Nezisková organizace Humanitas Afrika otevřela v Praze první veřejnou knihovnu zaměřenou na Afriku. Knižní fond centra obsahuje tituly od archeologie až po zoologii, africké časopisy a periodika a postupně bude rozšiřován o další média. Humanitas Afrika chce, aby se Africké informační centrum s knihovnou stalo klíčovým nástrojem pro vzdělávání a šíření objektivních a vyvážených informací o tomto kontinentu. Sdružení Humanitas Afrika vzniklo v roce 2000 z iniciativy skupiny Čechů a Afričanů s cílem zvýšit informovanost o Africe a Afričanech v české společnosti.