V Přerově probíhá výstava o svatbách a svatební módě v minulosti

svatebni7.jpg

Až do 13. července se mohou návštěvníci Muzea Komenského v Přerově seznámit s tím, jak v uplynulých desetiletích u nás vypadaly svatby a jaké tradice svatbu provázely. Probíhá tu totiž výstava s názvem Květiny bílé po cestě aneb Svatby v průběhu století. Její kurátorky Kristýny Glacové se na podrobnosti zeptala Milena Štráfeldová:

Jaké období tam vlastně zahrnujete?

"Na výstavě je zahrnuto období zhruba od roku 1880 až do 80. let 20. století."

A jak svatby na konci 19. století vypadaly?

"Dá se říct, že se víceméně neměnily. Na konci 19. století samozřejmě převažovaly téměř výhradně církevní sňatky, civilní sňatky jsou záležitostí až první republiky. Byl prostě více kladen důraz na rodinu, na zakládání rodiny, na děti. A také svátost manželská byla důsledně dodržována nebo preferována."

Když se podíváme na některé staré svatební fotografie, tak tam vždycky nebývá nevěsta v bílých šatech. Jak tehdy chodívali oblečeni?

"Přijde na to ve kterém období. Do 1. světové války se na bílém oděvu víceméně trvalo, stejně jako na zeleném věnečku a závoji nebo nějaké pokrývce hlavy, protože byla zdůrazňována nevinnost nevěsty. Samozřejmě došlo-li k opakovanému sňatku, zejména v případě vdovců a vdov, tak ty starší nevěsty mívaly civilnější oděv. To už zase bylo nepřípustné, aby byla v bílém oděvu se zeleným myrtovým věnečkem."

Jak tuto svatební módu změnila první a pak druhá světová válka?

"Za první světové války samozřejmě docházelo k úbytku materiálu a ke snížení hospodářské schopnosti. Šaty se omezovaly na levnější materiály, posléze se přešívaly, využívaly se i později dejme tomu i pro novorozeňata - přešívaly se na peřinky a podobně. Pak za první republiky móda svatebních šatů už víceméně korespondovala se soudobou módou. To znamená, že se zkracovaly sukně, už se důsledně nedbalo na to, aby nevěsta měla dlouhé šaty. Jestli se něco dodržovalo, tak to byla dekoltáž. Ta byla v podstatě nepřípustná."

Na vaší výstavě ale není jen svatební móda, jsou tam i jiné exponáty, které atmosféru svateb dokreslují. Co tam všechno máte?

"Svatba samozřejmě nejsou jenom nevěsty ve svatebních šatech. Máme tam i skrovnou ukázku svatební tabule s předměty ze 30. let 20. století. Stejně jako koutek svatebních darů, který jsme nazvali Svatební dary vítané i nevítané, jako byly různé mixéry, kuchyňské roboty a podobně. Potom tam jsou dekorativní předměty, návštěvníci se tu mohou setkat s velice oblíbenou soškou zejména z období 50. a 60. let - známým honem na jelena."

Výstava je součástí druhého ročníku folklorního festivalu s názvem V zámku a v podzámčí, který v Přerově proběhne od 20. do 22. června. Festival je letos věnován právě tématu svateb v lidovém prostředí.