V Schengenu budeme asi v roce 2007

Kontroly na hranicích České republiky se sousedy v Evropské unii padnou nejspíš za tři roky. Vyplývá to ze závěrů vrcholné schůzky "pětadvacítky", která v pátek skončila v Bruselu. Šéfové států a vlád vybídli své ministry a Evropskou komisi, aby "podnikli všechna potřebná opatření, která umožní co nejdříve zrušit kontroly na vnitřních hranicích". Termín "co možná nejdříve" závisí na vyhodnocení, jak jsou nováčci připraveni plnit schengenská pravidla, a na spuštění nového schengenského informačního systému (SIS II), který má obsáhnout nové členy EU i Švýcarsko. Vyhodnocování má podle dokumentu začít v první polovině roku 2006 a SIS II se má plně rozběhnout v roce 2007. Mezitím má EK doplnit "Schengen" o kontrolní mechanismus, umožňující i neoznámené inspekce v členských zemích. Česká republika si orientačně jako termín vstupu do Schengenu a zrušení hraničních kontrol vytyčila říjen 2007, obdobně jako další "visegrádští" sousedé.