V Živé knihovně si lidé budou moci pohovořit s příslušníky menšin

Živá knihovna neziskové organizace Amnesty International, která už dva roky umožňuje školákům osobní rozhovory s příslušníky menšin, se bude konat i na festivalu Prague Pride. Na Střeleckém ostrově se mohou zájemci z řad veřejnosti setkat s asexuálkou, transgender osobou, Romem, autistkou, Afghánkou nebo HIV pozitivním člověkem. Projekt inspirovanými podobnými aktivitami v zahraničí by měl přispět k boji proti rasismu, xenofobii a extremismu u mladých lidí. Primárně je určen pro žáky osmých až devátých tříd základních škol a prvních ročníků středních škol. Nejedná se o přednášku, dvacetiminutových rozhovorů se účastní skupinka tří až čtyř žáků.