Česko považuje za největší problém EU nezaměstnanost

Foto: Evropská komise

Češi chtějí, aby Evropa vyřešila nezaměstnanost a modernizovala trhy práce. Dalším důležitým problémem je pro Čechy pomoc chudým a sociálně vyloučeným. Zjistil to průzkum veřejného mínění Eurobarometr ve svém nejnovějším vydání.

Změnu na trzích práce tak, aby dokázaly nabídnout práci každému, si přeje 88 procent lidí. 76 procent chce lepší boj s chudobou a sociálním vyloučením. Češi by ho řešili nejčastěji lepší sociální ochranou a zdokonalením důchodových systémů. Jistoty by podle nich měl poskytovat především stát. Co vlastně čeští občané od Evropy očekávají, to shrnuje autor studie Vojtěch Hindl.

"Češi od Evropy očekávají v podstatě řešení problémů, které jsou pro ně nejpalčivější. Z jiných průzkumů i z jiných Eurobarometrů vyplývá, že Čechy nejvíce trápí nezaměstnanost, případně vlastní ekonomická situace. Chtějí, aby se na to Evropská unie do budoucna zaměřila."

Překvapivě vysoká je také podle autorů studie podpora ekologického hospodářství, která je na třetím místě. Podle zprávy se přitom dá obecně říci, že ekologii podporují spíše obyvatelé severní a západní Evropy, na rozdíl od Středoevropanů nebo Jihoevropanů. Češi sice chtějí bojovat s chudobou, ale jen pro málo lidí je užitečný boj proti diskriminaci.

"Česká republika má třetí nejnižší podíl osob, kteří to tvrdí. Boj s diskriminací a pomoc ohroženým skupinám je u nás dost nepopulární naproti státům evropské sedmadvacítky."

Jak zdůrazňují autoři studie, boj s diskriminací se ale nemusí týkat pouze například menšin jako jsou Romové. Tak ho totiž česká populace nejčastěji vnímá. Může jít třeba i o ochranu matek s dětmi. Jak ze studie dále vyplynulo, Češi jsou poměrně vstřícní vůči cílům, kterých chtějí dosáhnout evropští politici. Skoro žádný z nich nepovažují za zcela nerealistický a nesplnitelný. Pokračuje vedoucí zastoupení Evropské komise v České republice Jan Michal.

Foto: Evropská komise
"Největší důvěru vzbuzuje evropský cíl dosáhnout investic do oblasti vědy a výzkumu na úrovni tří procent hrubého domácího produktu. Naopak nejnižší důvěru vzbuzuje cíl dosáhnout čtyřicetiprocentního podílu mladých lidí s vyšším než středoškolským vzděláním."

Podle Eurobarometru ale také klesá počet Čechů, kteří věří, že Evropská unie míří správným směrem z ekonomické krize. Zatímco předloni byla o správnosti směřování unie přesvědčena mírná většina, konkrétně 53 procent českých občanů, loni to byla polovina. Dnes je to 44 procent. V tuzemsku se podle průzkumu kopíruje trend patrný v celé sedmadvacítce, kde klesá důvěra. Jak upozornil sociolog Jan Herzmann, lidé se celkově na Evropskou unii dívají jinak, než když do ní Česko v roce 2004 vstupovalo.

"Dneska je to jinak, než tomu bývalo těsně před vstupem a těsně po vstupu České republiky do EU. Dnes je česká veřejnost skeptičtěji než je průměr Evropské unie, dřív tomu bylo naopak. Věřili jsme tomu, že Evropská unie svých cílů dosáhne daleko víc, než tomu tehdy věřili občané evropské patnáctky. Představme si, jak se vyvine názorová hladina v České republice v okamžiku, kdy by se významným způsobem omezily dotace z evropských fondů."

Foto: Evropská komise
Jak dodává Jan Herzmann, podobné názory jako obyvatelé Česka mají i obyvatelé okolních zemí - hlavně Slováci, ale nejen oni.

"Ze střední a východní Evropy jsou velmi podobné postoje v Česku, na Slovensku a v Maďarsku. Není tomu příliš daleko Chorvatsko. Nám je docela podobná ze západní Evropy Belgie. Je to věc, kterou neumím vysvětlit, je to dlouhodobý jev."

Z průzkumu dále vyplynulo, že Češi získávají informace o Evropské unii nejčastěji z médií. Nejsou ale spokojeni s tím, jak jednotlivá média o dění informují. Relativně nejširší zpravodajství o Evropské unii poskytuje podle obyvatel Česka internet.