Vláda přijala definici anticikanismu, která má bránit diskriminaci Romů

Zasedání vlády ČR ve Strakově akademii

Vláda přijala definici anticikanismu, tedy protiromských postojů. Podle vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fukové to naznačuje, že diskriminace není v Česku vítána.

Už koncem března podpořili definici poslanci ze tří sněmovních podvýborů.

Lucie Fuková | Foto: Rena Horvátová,  Český rozhlas

"Přišla jsem na jednání s troškou nejistoty, protože je to téma politické, bavit se o Romech, o tom, že v ČR existuje diskriminace. Hlasováním dali romské komunitě najevo, že se s Romy počítá, a že si uvědomují, že se v Česku Romové potýkají s diskriminací. Je to velká symbolika, kterou je opravdu potřeba dostat do nejširšího spektra, do škol, že opravdu v naší společnosti nejsou tolerovány protiromské postoje."

Definice přináší povědomí o tom, co anticikanismus je. Je to způsob smýšlení, strategie, chování lidí, institucí a úřadů, které vylučují romskou menšinu na okraj, dodala Lucie Fuková. Upozornila, že sociální postavení Romů stále není ideální, zmínila segregované školy a třídy, pokoje v nemocnicích a porodnicích nebo vyloučené lokality.

Formulace není právně závazná

Eva Decroix | Foto: ODS

Formulace anticikanismu není právně závazná. Hlavním cílem je definovat, že není správné projevovat vůči někomu nenávist, předsudky nebo diskriminaci, řekla už dříve poslankyně Eva Decroix (ODS). Jak doplnila, neříkáme, že Romové se nemohou označovat jako Cikáni, ale snažíme se předcházet tomu, aby toto slovo bylo zneužíváno jako nadávka.

"Řekněme si, kdo z nás třeba svým dětem neřekl: 'seš špinavej jak cikán'. Je to něco, co je součást běžné mluvy, a často si ani neuvědomujeme, že to může někomu ubližovat, že to může někoho trápit. To znamená, že definice může připoutat pozornost na to, že to může někomu ubližovat. Už to, že se o tom bude hovořit, může snížit rovinu té nenávisti, do určité míry může kultivovat společnost, to si myslím, že je úkolem v rámci té lidskoprávní problematice."

Vztahy Romů s většinovou společností jsou v mnoha zemích napjaté

Jak ukázal průzkum z léta 2023, soužití Romů a většinové populace vnímá negativně 63 procent lidí, což je dosud nejméně. Historického maxima dosáhlo negativní hodnocení v roce 2013, kdy soužití označilo za špatné 87 procent dotázaných a jen devět procent za dobré.

Romové představují jednu z nejvíce stigmatizovaných a diskriminovaných menšin v Evropě, v mnoha zemích včetně Česka jsou vztahy mezi majoritou a minoritou napjaté. Chybějí přitom podrobné psychologické či sociologické výzkumy vzájemných kontaktů a jejich souvislostí.

Také ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) uvedl, že Romové a Romky jsou jednou ze skupin, která je silně zasažena například sociálním vyloučením, kterým se musíme v České republice zabývat.