Varhany Týnského chrámu

Mezi jedny z nejvzácnějších českých varhan se počítá nástroj v pražském chrámu Panny Marie před Týnem. Postaven byl na sklonku 17. století německým varhanářem Hansem Heinrichem Mundtem z Kolína nad Rýnem, který tou dobou působil v Čechách. Narozdíl od mnoha jiných jsou tyto varhany, mimochodem nejstarší v Praze, dochovány takřka v původním stavu. Především díky tomu, že během své existence prakticky nebyly opravovány. Po více než třech stoletích procházejí nyní důkladnou rekonstrukcí. Na kůr Týnského chrámu se vypravíme v dnešní rubrice, kterou spolu s českou redakcí Radia Praha připravil náš spolupracovník Ladislav Kylar.

Autor: Ladislav Kylar
spustit audio