Ve Slavkově začaly Napoleonské dny

Stylizovaný příjezd francouzského císaře zahájil ve Slavkově letošní Napoleonské dny. Více než 150 vojáků poté zájemcům předvádělo v zámeckém parku táborový život v polním ležení, šarvátky a bojové hry, které vyvrcholily bitvou o Urbánek. Historický program uzavírá večerní slavnostní průvod armád městem. Slavkovský zámek, kde bylo po bitvě podepsáno příměří, nabídl po celý den řemeslný jarmark a pro děti pásmo pohádek. Na noc organizátoři připravili v rámci císařské letní noci zámeckou veselici. Program zahrnuje i golfový turnaj a soutěž v pétanque. Premiéru má výstava vín Grand Prix Austerlitz 2004. Napoleonské dny zakončí v neděli dopoledne slavnostní nástup vojsk na slavkovském náměstí. U Slavkova Napoleon v prosinci 1805 zvítězil nad vojsky rakouského císaře Františka I. a ruského cara Alexandra I.