Vědci představili databázi slov humanistické a barokní češtiny

Jazykovědci Ústavu pro jazyk český Akademie věd představili elektronickou databázi slovníku humanistické a barokní češtiny. Vědce i veřejnost s databází seznámil na semináři Výsledky úspěšných projektů uskutečněných v rámci programů Informační společnost a Podpora projektů cíleného výzkumu Petr Nejedlý. Vzhledem k tomu, že neexistuje slovník barokní a humanistické češtiny, je databáze podle Nejedlého jedinou lexikální pomůckou pro studium literárních památek z let 1500 až 1780. Základem databáze je kartotéka, která má více než půl milionu záznamů a kterou pořídil zesnulý jazykovědec Zdeněk Tyl. Jazykovědci databázi doplňují o další položky. Po dokončení výzkumu by měla obsahovat přes tři čtvrtě milionu záznamů. V budoucnu by ji chtěli propojit s projekty, které existují na Univerzitě Karlově. Nejznámější památkou tohoto období je Bible kralická. Její vydání z roku 1613 se užívá v některých církvích dodnes. Vědci ale dělají excerpce nejen z literárních památek, ale i z nejrůznějších dobových listin. Přestože jsou barokní a humanistické texty srozumitelné i dnešnímu člověku, obsahují slova dnes už nepoužívaná nebo mající v současné době jiný význam, než jaký měla dříve, vysvětloval Nejedlý význam databáze, která by mohla být základem budoucího slovníku.