Vědci z Česka potvrdili existenci tazvaných sigma-děr

Vědci z Česka představili metodu, díky které jako první na světě pozorovali nerovnoměrné rozložení elektronového náboje kolem atomu halogenu. Pro tým je to dvojí úspěch. Jednak posunul technické možnosti výzkumu, neboť pozorování subatomární struktury bylo dosud mimo rozlišovací schopnosti přímých zobrazovacích metod. Zároveň vědci potvrdili existenci teoreticky předpověděného jevu, takzvané sigma-díry. Zástupci Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR (ÚOCHB AV) o tom informovali v tiskové zprávě. Podle odborníků je tento průlom srovnatelný s prvním pozorováním černé díry. Studii publikoval prestižní časopis Science. Na rozsáhlém projektu spolupracovali vědci z Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií (CATRIN) při Univerzitě Palackého v Olomouci, Fyzikálního ústavu AV, ÚOCHB a centra IT4Inovations při Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava.