Vláda počítá se zavedením eura do roku 2010

Vláda nadále počítá s tím, že Česko přijme euro do roku 2010. Země stále neplní pravidlo rozpočtového deficitu, které je jednou z podmínek pro přijetí eura. ČR má ale od EU podobně jako další noví členové výjimku - pod tři procenta by se schodky měly dostat v roce 2008. S tímto vyhodnocením, které vládě předložily ministerstvo financí a ČNB, kabinet souhlasil. Deficit veřejných financí se pohybuje kolem 40 procent HDP a zde ČR nemá s plněním unijních požadavků problémy. Vládě se také daří plnit stabilitu měnového kurzu a v zásadě i stabilitu cen. Problémy nemá ani u dlouhodobých úrokových měr.

Pro vstup do eurozóny je dobrá vysoká otevřenost české ekonomiky a zaměření zahraničního obchodu na trhy unie. Důležitá prý bude dlouhodobá konsolidace veřejných financí, protože po zrušení vlastní měnové politiky zůstanou jediným nástrojem, kterým bude moci vláda podporovat hospodářství. Problémy by mohlo způsobit vysoké zdanění práce, nízká pružnost trhu práce, zvyšování minimální mzdy nebo regulace nájemného. Bankovní sektor je stabilní.