Vláda podpořila návrh, který má řešit problém dětských dluhů

Novelu ministerstva spravedlnosti, která by měla zabránit tomu, aby děti vstupovaly do dospělosti s dluhy, schválila vláda. Novinářům to řekla ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO). Návrh například redukuje možnost vymáhání peněžitých dluhů dětí jen do výše jmění nezletilého ke dni, kdy nabyl plnou svéprávnost. Obdobně ministerstvo navrhuje limitovat i vymáhání smluvních pokut. Podle ministerstva se s dětskými dluhy a jejich následky potýkají desítky tisíc dospělých Čechů.

Novela reaguje mimo jiné na problém dětí, proti nimž je vedeno exekuční řízení. K loňskému 1. květnu bylo v exekuci 3476 nezletilých, z toho přibližně ve dvou třetinách případů děti mladší 15 let. Řada dalších exekucí vedených proti dospělým má původ právě v dětských dluzích, část dlužníků také zřejmě nedokázala splácet půjčky, které si sjednali kvůli uhrazení dětského dluhu. Původci dětských dlužníků jsou jejich zákonní zástupci, kteří buď zanedbávají péči, nebo jsou sami v nelehké situaci. Škodu, kterou způsobí dítě mladší 13 let, má podle návrhu hradit ten, kdo nad ním zanedbal náležitý dohled. Z tohoto pravidla zavádí návrh dvě výjimky. Jednak bude dítě odpovědné, pokud škodu způsobí skutkem majícím povahu úmyslného trestného činu, jednak pokud to dovolí jeho majetkové poměry - například jestliže dítě zdědí rozsáhlé jmění.