Dlužník v Opavě, exekutor v Chebu?

Foto: archiv ČRo

Exekutorská komora představila několik návrhů, jak snížit počet exekucí. Usiluje například o zákonnou možnost zastavit exekuce, když dlužníci namají majetek. Takových exekucí jsou stovky tisíc. Komora nesouhlasí také s tím, aby všechny dluhy konkrétního dlužníka řešil jen jeden exekutor.

Foto: archiv ČRo
S jedním exekutorem pro dlužníka počítá novela exekučního řádu připravená ještě za bývalého ministra spravedlnosti Roberta Pelikána. Ministerstvo tak chce řešit problém vícečetných exekucí, protože podle něj není udržitelné, aby vůči jednomu dlužníkovi působilo několik exekutorů. Slučováním exekucí chce snížit administrativu i náklady. V extrémním případě by však dlužník z Opavy musel všechny své dluhy řešit s exekutorem z Chebu, pokud by zahajoval jeho první exekuční řízení.

Návrh, aby byli exekutoři dlužníkům přiřazováni podle místa bydliště, už podala skupina poslanců v čele s Piráty. Exekutoři to podporují, mají ale připomínky k jiným částem návrhu, řekl prezident komory Vladimír Plašil:

"Oni by pověřování exekucí chtěli vrátit soudům. Ty o tom nechtějí dnes slyšet. Vyhovuje jim, že pošlou elektronické pověření. Pokud by se to vrátilo do původní verze, tak by soudci museli vydávat usnesení o pověření exekuce, proti tomu je opravný prostředek, a zatížení justice."

Dlužníci nestíhají umořovat poplatky, které se nabalují k pohledávkám

Jan Kněžínek,  foto: archiv Úřadu vlády ČR
Komora dlouhodobě prosazuje zavedení místní příslušnosti, což by znamenalo, že exekutora už by si libovolně nevybíral věřitel. Podle ministra spravedlnosti Jana Kněžínka (za ANO) by však místní příslušnost mohla celkově ohrozit vymáhání pohledávek v ČR - velké exekutorské úřady by prý najednou přišly o řadu činností a naopak ty malé by nebyly schopny činnost zajišťovat.

Komora připouští, že sice nejsou obsazeny všechny exekutorské úřady, při navrhované krajské - nikoliv okresní - příslušnosti by to však nevadilo.

Co je v současnosti největším problémem shrnuje exekutor Martin Tunkl:

"Především těch exekučních řízení je obrovské množství. Mnoho lidí se ocitá v tzv. dluhové pasti. Řada pohledávek má tak veliké příslušenství, že dlužník nestíhá a nezvládá umořovat, ať v rámci dobrovolných plateb nebo v rámci provádění exekuce ani to narůstající příslušenství."

Jednou ze změn, kterou by proto komora chtěla zavést je, aby v určité chvíli přestalo příslušenství pohledávek narůstat. Zároveň by nejprve splácel jistinu a až potom pohledávky, měl by tak jasnější představu o tom, kdy dluh splatí.