Vláda posvětila zavádění biometrických prvků do pasů

Nově vydávané cestovní pasy budou postupně vybaveny digitální fotografií a digitálním otiskem prstu. Návrh ministerstva vnitra vycházející z nařízení Evropské rady schválila vláda. Zavedení takzvaných biometrických prvků má zvýšit minimální bezpečnostní standardy evropských cestovních dokladů. "Zavedení cestovních pasů s biometrickými prvky je také podmínkou stanovenou Spojenými státy americkými pro zachování, v případě České republiky pro zavedení bezvízového styku," uvedlo ministerstvo vnitra. Digitální fotografie by se měla v pasech objevit do 28. srpna 2006, otisky prstů zřejmě do poloviny roku 2008. Nařízení se týká pouze nově vydávaných dokladů, staré pasy zůstanou v platnosti po dobu v nich uvedenou. I u nových pasů s biometrickými prvky bude zachován současný poplatek za vydání, 200 korun. Nadále bude možné žádat o cestovní pas platný maximálně jeden rok, který úřady vydávají ve zkrácené lhůtě. Takový doklad biometrické prvky obsahovat nebude. Vydání tohoto pasu bude stát stejně jako nyní 600 korun. Žádost o pas bude možné podat na obecním úřadě obce s rozšířenou působností podle místa trvalého bydliště, v zahraničí pak na zastupitelských úřadech. Digitální fotografie i otisky prstů budou pořizovat přímo pracovníci na úřadech. Oproti současnému stavu již nebudou žádosti přijímat matriční úřady. Podle ministerstva vnitra je toto omezení nutné kvůli technickým a bezpečnostním opatřením, ale také z finančních důvodů. Otisky prstů nebudou vedeny v žádné evidenci, po vyrobení pasu a uplynutí šedesátidenní reklamační lhůty budou záznamy o otiscích zničeny. Biometrie je věda, která se zabývá jedinečnými a měřitelnými charakteristikami a vlastnostmi pro automatické poznávání a ověřování identity lidí. Potvrzuje totožnost osoby nevyvratitelným způsobem.