Vláda probere vznik nového zákona o dobrovolnictví

Vláda příští týden projedná věcný záměr zákona o dobrovolnictví, který by měl jasně stanovit podmínky dobrovolnictví a jeho podporu ze strany státu. Dobrovolnické organizace by například měly být v souvislosti s vykonáváním prospěšné činnosti osvobozeny od daně z příjmu.

V současnosti v Česku platí zákon o dobrovolné službě, pod který však spadá pouze malá část dobrovolníků. Vztahuje se pouze na organizace, které získaly akreditaci a netýká se třeba dobrovolných hasičů nebo pracovníků Českého červeného kříže, které mají velký počet členů. Dobrovolníkům by podle věcného záměru zákona měly zůstat benefity, mezi které patří třeba placení zdravotního pojištění státem v době, kdy člověk dobrovolnickou službu vykonává. Nezaměstnaným dobrovolníkům se tato činnost započítá do náhradní doby zaměstnání.