Vláda rozhodne o tom, jestli sníží platy i duchovním

Vláda v úterý rozhodne o tom, jestli duchovním sníží plat o deset procent stejně jako zaměstnancům placeným ze státního rozpočtu. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) navrhlo kabinetu dvě varianty. V jedné se počítá s tím, že by se duchovním platy nesnižovaly, v druhé, že by se jim snížily. Pokud by se na mzdy duchovních sáhlo, znamenalo by to pro rozpočet úsporu ve výši 90 milionů korun. Kněžím by klesly platy zhruba o 1540 korun, už dnes jsou přitom hluboko pod průměrem. Průměrný plat duchovních dnes dosahuje 16.000 korun měsíčně, nástupní plat mladých vysokoškolsky vzdělaných kněží činí 11.000 korun. Na rozdíl od jiných zaměstnanců placených státem nedocházelo u duchovních k tak pravidelnému navyšování platů. V průměru jsou platy duchovních na 70 procentech celostátního průměru. MPSV doporučuje vládě zvážit, zda s ohledem na specifikaci výkonu práce duchovních, jejich nevýznamný počet (4858) a nízkou finanční úsporu ke snižování jejich platu vůbec přistupovat.