Vláda schválila koncepci pro dopravu do roku 2027

Vláda dnes schválila koncepci dopravní politiky do roku 2027. Jejím cílem je snížení ekologické a energetické náročnosti tuzemské dopravy, jejího udržitelného plánování a využití moderních technologií. Oznámilo to ministerstvo dopravy. Koncepce počítá i s výhledem až do toku 2050, kdy je cílem snížení spotřeby zhruba na třetinu. Doprava patří k energeticky nejnáročnějším oborům v českém průmyslu, na spotřebě se podílí ze čtvrtiny.

Potenciál úspor energie v dopravě je podle ministerstva značný. Dosáhnout toho chce například využíváním ekologičtějších zdrojů, tedy například postupným přechodem ze spalovacích motorů na elektrické či plynové, k čemuž chce motivovat dopravce například sazbami mýta či daní. Dalším krokem by byla i větší motivace pro cestující využívat oproti silniční dopravě například železnici.