Vláda schválila plán, jak bojovat proti drogám

Kabinet schválil národní strategii protidrogové politiky na dalších pět let. Materiál zpracoval ještě Josef Radimecký, nedávno odvolaný z funkce ředitele sekretariátu vládní protidrogové rady. Šéf rady, ministr Jaroslav Bureš do koncepce zasáhl jen dílčími úpravami. Základní pilíře strategie - prevence, léčba, snižování rizik a pokles dostupnosti drog - zachoval. Nová strategie si za hlavní cíle klade potírání organizovaného zločinu i distribuce drog a pokles užívání všech typů návykových látek. Materiál na léta 2001 až 2004 se soustředil na zastavení růstu konzumace drog a pokles počtu mladých experimentátorů i dostupnosti omamných látek, tedy také alkoholu a tabáku.

Vláda se chce v protidrogové politice mnohem více zaměřit na rizika užívání takzvaných lehkých drog, jako je marihuana nebo extáze. Ministři chtějí v preventivních programech upozorňovat především mladé lidi, že i experimentování s konopnými či syntetickými látkami je zdraví škodlivé a má i další nebezpečné důsledky pro uživatele drog, pro jeho okolí i celou společnost. Odborníci tvrdí, že protidrogová politika státu by se zásadně měnit neměla. Již delší dobu varují před přitvrzením kurzu, po němž volají zvláště vládní lidovci.

Podle Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) patří Česká republika v Evropě k zemím, kde mají mladí nejvíce zkušeností s alkoholem, cigaretami i ilegálními drogami. Marihuanu ochutnalo 44 procent šestnáctiletých. Mezinárodní instituce ale hodnotí situaci v Česku příznivě. Podle šéfa Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti Viktora Mravčíka ubývá v republice uživatelů heroinu a pervitinu i předávkování. Nízký je počet nakažení virem HIV a žloutenkou. Právě měkký přístup k užívání marihuany mezi mladistvými a nepořádek v účetnictví byl podle Bureše důvodem odchodu Radimeckého z funkce. Jeho nástupce zřejmě vzejde z výběrového řízení.