V Česku klesá počet lidí závislých na heroinu, s konopím má ale zkušenosti desetina dospělých

Česko dál patří mezi země s nejvyšším počtem uživatelů konopí. Za poslední rok s ním má zkušenosti až každý desátý dospělý. Ukazuje to letošní zpráva o nelegálních drogách. Podle ní je ale míra užívání konopných látek i ostatních drog v dospělé populaci dlouhodobě stabilní a méně jsou teď drogy rozšířené mezi mladistvými. Neroste ani počet těch, kteří si drogy píchají.

Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí schválila v úterý zprávu o nelegálních drogách v České republice. Zprávu zveřejnilo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. Stěžejní je zjištění, že situace zůstává dlouhodobě stabilní.

Ilustrační foto: public domain

Podle zprávy klesá počet uživatelů heroinu, jsou jich zhruba tři tisíce. Většina nitrožilních uživatelů drog ale dál bere pervitin, týká se to asi 35 tisíc lidí. Co se týče konopí, Česko podle národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila patří k zemím s vysokým počtem jeho uživatelů. S nelegálním konopím má za poslední rok zkušenosti až každý desátý dospělý, což je asi 700 až 800 tisíc osob. Počet lidí užívajících konopné látky ale dál neroste. Ubývá také mladých, kteří mají s marihuanou zkušenosti.

„Patříme společně se Španělskem, Nizozemskem, Itálií a Chorvatskem k zemím s relativně vysokou mírou užívání konopí v dospělé populaci. Mezi dospívajícími však zkušenosti s užitím konopí klesají, což je pozitivní vývoj,“ uvedla vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Pavla Chomynová.

Ze zprávy také vyplývá, že výskyt infekčních nemocí spojených s užíváním drog je v Česku nízký. V posledních letech roste objem výkonů adiktologických služeb, včetně distribuce materiálu ke snižování či minimalizaci poškození drogami u závislých uživatelů. Česko je tak společně se Španělskem, Lucemburskem a Norskem jednou ze 4 evropských zemí splňujících cíle WHO týkající se poskytování injekčních stříkaček osobám užívajícím drogy injekčně.

Boj se závislostmi

Vobořil také informoval, že se v Česku připravuje nový akční plán, který má upřesnit, jak bude vypadat boj se závislostmi.

Jindřich Vobořil | Foto: Český rozhlas

„Dlouhodobé trendy ukazují potřebu systému jiné kontroly návykových a psychotropních látek. U méně rizikových látek, jako je konopí, jdeme spíše cestou dekriminalizace a přísně kontrolované dostupnosti. V současném stavu se stále čtvrtina občanů vystavuje riziku trestního a jiného postihu. Připomínám, že premiér Petr Fiala mě pověřil přípravou tohoto záměru,“ uvedl.

„Na druhou stranu potřebujeme získat víc prostředků pro prevenci a léčbu těch, kteří potřebují léčbu v souvislosti s užíváním všech typů návykových látek nebo jiným závislostním chováním,“ dodal.

Česko loni dalo na protidrogovou politiku přes dvě miliardy korun. Na prevenci jdou ale dlouhodobě jen 4 procenta.