Vlaková pošta vyjela na českou železnici před 160 lety

Zásadní význam pro zkvalitnění úrovně poštovní dopravy měla od poloviny 19. století železnice. Znamenala zároveň i převratnou změnu v systému přepravy zásilek zavedením vlakových pošt - mobilních poštovních úřadů v železničních vagonech. Na českém území se poprvé objevila vlaková pošta před 160 lety, 1. srpna 1850, na trati z Vídně do Bohumína. Provoz ukončila po 149 letech 29. května 1999. Železnice dala poště po pěších a jízdních kurýrech, dostavnících a spěšných poštovních rychlících tažených koňmi velké možnosti a také rychlost. První zásilky tak putovaly po kolejích krátce po otevření tratě z Olomouce do Prahy v roce 1845. Balíky přepravovala koněspřežka už pár let před tím.

Poštovní vozy plné dřevěných přihrádek na dopisy byly zprvu hlučné, minimálně odpružené a prostor v nich byl malý a zaplněný zásilkami. To jeden z posledních vagonů, vyráběný v 80. letech 20. století, už poskytoval značný komfort. Téměř pětadvacet metrů dlouhý vůz byl rozdělený na kancelář, výpravnu a skladiště a nechyběl tu ani prostor pro odpočinek. Ještě v roce 1994 fungovalo v tuzemsku 96 vlakových pošt, 29. května 1999 však třídění pošty za jízdy definitivně skončilo. Zásilky nyní zpracovávají moderní automatizované sběrné přepravní uzly (SPU), kterých Česká pošta provozuje osm. Pošta ale železnici využívá i nadále.