Nové QSL karty Radia Praha pro rok 2009

Před námi je Nový rok a k němu se váže i nabídka nových QSL karet Radia Praha. Jaké jsou a jak je můžete získat?

Parní lokomotiva 434.1100 byla Československým státním drahám dodaná v roce 1920. Jedná se o první lokomotivu vyrobenou ve Škodových závodech v Plzni. | Foto: J. Šlápota,  Národní technické muzeum
Traduje se, že Antonín Dvořák složil svou slavnou Humoresku inspirován zvukem rozjíždějícího se vlaku. A sáhnout po této inspiraci jsme si tentokrát dovolili i my. QSL karet Radia Praha pro rok 2009 je již tradičně osm a všechny jsou zasvěceny světu na kolejích.

Parní rychlíkovou lokomotivu 387.043pro Čs. státní dráhy vyrobily Škodovy závody v Plzni roku 1937. Lokomotivy této řady dosahovaly rychlosti 110 km/h a dlouhá léta sloužily v rychlíkové a osobní dopravě na hlavních tratích v Československu. | Foto: T. Kučera,  Národní technické muzeum
A to počínaje parní lokomotivou Kladno, která je nejstarší dochovanou lokomotivou v České republice. Byla vyrobena v roce 1855 ve Vídni pro Buštěhradskou dráhu, provozující železnice v okolí Kladna. A patří jí ještě jedno prvenství: v roce 1921 se stala exponátem Technického muzea jako vůbec první skutečná lokomotiva v jeho sbírkách.

Parní lokomotiva 434.110, dodaná Československým státním drahám v roce 1920, byla zase první lokomotivou vyrobenou ve Škodových závodech v Plzni.

Pára však vládla ještě dlouho poté, což dokazuje naše třetí QSL karta s parní lokomotivou 534.0301 určenou zejména pro nákladní dopravu. V roce 1945 ji v Plzni vyrobili jako vůbec první poválečnou lokomotivu v obnovené republice.

Z meziválečného období zase pochází rychlíková lokomotiva s typovým označením 387.043. Již v roce 1937 nabízela rychlost 110 km/h a na hlavních tratích Československa sloužila dlouhá léta.

Parní lokomotiva „Kladno“ je nejstarší dochovanou lokomotivou v České republice. V roce 1855 ji ve Vídni vyrobila lokomotivka Vídeňsko-rábské dráhy pro Buštěhradskou dráhu,  která provozovala železnice v okolí Kladna. | Foto: T. Kučera,  Národní technické muzeum
Poslední, pátá lokomotiva z našich QSL karet byla o 20 km/h pomalejší, přestože byla téměř o dvě desítky let mladší. Symbolizuje konec parní éry na kolejích, je z roku 1956, plzeňské závody již nesly jméno Vladimíra Iljiče Lenina a vyrobily pro osobní dopravu na vedlejších tratích pouhé dva kusy s typovým znakem 464.202.

Automobilová drezína DM 4-47.044 byla vyrobena firmou Tatra v roce 1947. Drezíny sloužily ke služebním jízdám na železnici až do konce sedmdesátých let 20. století | Foto: T. Kučera,  Národní technické muzeum
Zbývají nám však ještě tři karty a na nich najdeme například parní motoráček M 124.001, který v roce 1903 postavila Ringhofferova vagonka v Praze na Smíchově. Podle výrobce kotle nesl vůz přezdívku Komarek a v roce 2006 byl po náročné opravě opět zprovozněn.

Ze stejné firmy je také salonní vůz rakouského následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este z roku 1909. I po vzniku republiky vůz sloužil pro cesty vládních činitelů, především premiéra, a z provozu byl vyřazen až v roce 1969, kdy se ocitl v Národním technickém muzeu.

Poslední, osmá QSL karta Radia Praha pro rok 2009 vyobrazuje automobilovou drezínu DM 4-47.044, kterou firma Tatra vyrobila v roce 1947. Až do konce 70. let sloužila ke služebním jízdám na železnici a na železničním podvozku nesla vůz ve tvaru solidního auta.

Všechny tyto QSL karty můžete do svých sbírek zařadit, když nám pošlete poslechovou zprávu na známou adresu Radio Praha, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, Česká republika, anebo do e-mailové schránky [email protected].