Vstup Česka do EU vede k rušení bohemistických pracovišť v Evropě

Vstup České republiky do Evropské unie vyvolal na evropských univerzitách trend rušení bohemistických pracovišť nebo jejich "rozpouštění" v odděleních slavistiky. Na tiskové konferenci ke 3. kongresu světové literárněvědné bohemistiky to řekl ředitel Ústavu české a světové literatury Pavel Janoušek. Hlavním tématem kongresu je postavení české literatury a kultury mezi ostatními kulturami světa. Janoušek řekl, že na 170 bohemistů, kteří do Prahy přijedou, bude hovořit také o problémech bohemistických pracovišť. Vědecký tajemník kongresu Pavel Janáček řekl, že Česká republika se k zahraničním bohemistů nechová právě vlídně, přestože působí jako neformální vyslanci české kultury. Problémy jsou podle Janouška i s krátkodobými pobyty pro vzdálenější bohemisty, kteří si to na rozdíl od svých kolegů ze západní Evropy sami nemohou dovolit. Zahraniční bohemisté podle ředitele potřebují alespoň půlroční stáže v českém prostředí a není mnoho zdrojů, které by to umožňovaly.