Výročí narození Karla IV. oslaví četné kulturní i vědecké ústavy

Do oslav 700. výročí narození Karla IV., které připadá na příští rok, se zapojí mnohé české kulturní, akademické i vědecké instituce. Mezi nejvýznamnější projekty má patřit mezinárodní výstava, kterou za českou stranu připravuje Národní galerie v Praze. Představí v ojedinělém výběru památky kultury a umění doby Karla IV. Výstava mimo jiné představí vzácnou korunovační korunu Karla IV. z Cách, která se poprvé objeví na českém území. Začne 14. května, ve výroční den Karlova narození, ve Valdštejnské jízdárně. Odtud se na podzim přesune do Norimberku.

Národní technické muzeum připravuje výstavu Vita Caroli, která představí stavitelství gotické doby. Ukáže třeba repliku dřevěného středověkého jeřábu na lidský pohon. Největší pražskou akcí bude podle radního pro kulturu Jana Wolfa otevření stálé expozice Karel IV., Praha a Lucemburkové v Domě U Zlatého prstenu. Pro studenty vznikne aplikace, která uživatele seznámí s dobou Karla IV. prostřednictvím hry. Za hranicemi ČR výročí připomenou Česká centra. Vláda dá na výročí asi 90 milionů korun.