Vysoké školy by příští rok chtěly alespoň 25 miliard korun

Nejméně 25 miliard korun by v příštím roce mělo podle představ rektorů zamířit do českého vysokého školství. V případě, že by se rozpočet pro vysoké školy pohyboval v této výši, podařilo by se alespoň smazat zhruba třímiliardový deficit, který ve financování vysokých škol vznikl v uplynulých dvou letech. Novinářům to po zasedání Pléna České konference rektorů (ČKR) v Opavě řekl její předseda Petr Fiala. V posledních letech finanční prostředky, které školy dostávaly na jednoho studenta, klesaly. Snížení na jednoho studenta podle Fialy oproti roku 2007 činí v letošním roce 25 procent. Rektoři by rovněž uvítali dlouhodobou koncepci financování vysokých škol tak, aby jejich příjmy byly jasné alespoň v časovém horizontu tří až pěti let. "Školy si potřebují naplánovat počet studentů, počet pracovníků, aby tady byla nějaká vize. Když má stát nějaké požadavky vůči školám, tak by jasně také měl říct, kolik jim na to reálně dá, školy se tomu potom přizpůsobí," uvedl místopředseda ČKR pro záležitosti legislativní a organizační Luboš Chaloupka. Každoroční dohadování o financích rektoři považuji za nedůstojné.

Podle Fialy většina rektorů vítá chystané školné, žádné oficiální stanovisko však ČKR ke školnému nepřijala. Školné by však podle mínění rektorů rozhodně nemělo nahrazovat nedostatek financí směřujících do vysokých škol. Proti možnému zavedení školného na českých vysokých školách se ale začínají bouřit studenti. Iniciativa SOS student už začala organizovat petici proti zavedení školného.

Autor: Peter Gabaľ