Výstava "Okno do světa" v Náprstkově muzeu

Náprstkovo muzeum

Nejnovější krajanskou rubriku připravila Evelina Himalová.

Náprstkovo muzeum
Přijměte pozvání do Náprstkova muzea v Praze. Jedinečnost jeho sbírek přibližuje až do 29. října výstava "Okno do světa". Tento název, jak mi řekla kurátorka doktorka Milena Secká, si muzeum propůjčilo od spisovatele Jana Nerudy, který už v minulém století nazýval Náprstkovo soukromé průmyslové muzeum oknem do světa. V jejím doprovodu jsem nejprve zhlédla velmi zdařilou expozici věnovanou sokolstvu - však také měla velký ohlas zejména v době konání 13. všesokolského sletu na začátku července, kdy se do Prahy slétli Sokolové nejen z celých Čech a ze Slovenska, ale i ze Spojených států, Rakouska, Francie, Polska, Austrálie a sokolských žup dalších zemí...

Na výstavě lze zhlédnout také fotografie a materiály dokumentující osidlování Ameriky Čechy

Na výstavu "Okno do světa" v Náprstkově muzeu v Praze, která je pořádána v rámci projektu "Praha - Evropské město kultury 2000", vás pozvala její kurátorka doktorka Milena Secká.