Výstava v Praze přibližuje sto let českých svobodných zednářů

Jako společenství lidí s vlastními pravidly, dlouhou tradicí a duchovním rozměrem, kteří věří ve svobodný a lepší svět, prezentuje výstava české svobodné zednáře. Veřejnosti bude přístupná od středy do 26. listopadu na Novoměstské radnici v Praze. Koná se u příležitosti stého výročí založení Veliké lóže Československé. Kromě textu seznamujícího s historií zednářství především v českých zemích obsahuje také mnoho uměleckých děl, které život a praxi zednářů přibližují.

Zednářství je organizováno systémem takzvaných lóží. Zednáři sami sebe označují jako bratrstvo, jehož členy spojuje respektování některých morálních a etických principů. Zednářství je kvůli tomu, jak málo o své činnosti dávají jeho členové vědět, velmi oblíbené u příznivců nejrůznějších konspiračních teorií. Zednáři také výrazně pracují s mystikou, hermetismem a četnými duchovními proudy starověku a Orientu. V ČR je 28 aktivních lóží.

Expozice na Novoměstské radnici prezentuje autentické zednářské předměty i repliku zednářské dílny, tedy místnosti, ve které se scházejí zednářské lóže k rituálům. Je připravena co nejvíce autenticky včetně zednářských symbolů a předmětů.