Výstavba jezů na Labi nabírá spád, ministerstva hledají peníze

Situace okolo stavby jezů na Labi dostává stále větší spád. Nová vláda je zahrnula mezi své priority, a tak se po téměř dvou dekádách odkladů rozjíždí příprava stavby mnohem rychleji. Ministerstvo dopravy se snaží ve zredukovaném rozpočtu najít peníze, rozpracované je i posuzování vlivu stavby na životní prostředí EIA. Přitvrdily i obě strany sporu, který se o potřebnost jezů vede. Ekologičtí aktivisté zintenzivnili svou kampaň, zastánce jezů Jiří Aster je zase obvinil, že jsou placeni konkurenčními dopravci. Odpůrci jezů argumentují nejen znehodnocením řeky a jejího okolí, ale také nesmyslností celé investice. Doprava na řece totiž dlouhodobě klesá, od konce 80. let se snížila ze tří milionů tun přepravovaného nákladu ročně až na šestinu. Denně po řece projede zhruba stejné množství zboží, které by uvezl jeden nákladní vlak.

V první fázi by měl vyrůst jez v Prostředním Žlebu, který by stál asi čtyři miliardy korun, částečně hrazených z evropských fondů. Opatrněji se mluví o druhém jezu, který by měl poté vyrůst v Krásném Březně. Obě stavby by spolu s úpravami dna a revitalizací řeky mohly stát až 20 miliard korun, přiznávají zastánci jejich stavby. Na říční dopravě je v Česku závislých asi 1500 pracovních míst.