Významní návštěvníci Karlových Varů

Karlovy Vary - Nový pramen

Před časem vám Eva Petržílková slíbila, že přineseme zajímavé příběhy o významných lidech, kteří navštívili západočeské lázně Karlovy Vary. Dnes je na řadě první z nich:

Karlovy Vary - Nový pramen
"Do Karlových Varů pojedu v každém případě znovu. Vděčím těmto pramenům za zcela jinou existenci." Napsal koncem roku 1795, kdy se zde poprvé léčil, J.W.Goethe svému příteli. Karlovy Vary pak navštívil ještě třináctkrát. A nebyl sám, vyzkoušet blahodárné účinky pramenů přijely za dobu existence lázní nepřehledné zástupy lidí. Podle místního historika dr.Stanislava Burachoviče z městského muzea můžeme Karlovy Vary označit jako město slavných návštěvníků....
Gina Lollobrigida v Karlových Varech
Přesto alespoň některé z nich zmíním: Už v 15.století to byli např. husitský hejtman Jakoubek z Vřesovic a Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic. Se svým dvorem navštívil město roku 1630 Albrecht z Valdštejna - přijel tehdy s padesáti šestispřežními kočáry, čtyřiceti čtyřspřežními vozy pro kuchyňský personál, deseti vozy pro služebnictvo, sedmi sty koňmi a padesáti podkoními. Doprovod čítal 900 osob. Zajímavostí je, že se obyvatelé nesměli během pobytu panstva opíjet a psi museli být uvázáni. Velkou propagací byly pro Karlovy Vary dva lázenské pobyty ruského cara Petra Velikého v letech 1711 a 1712. V pozdější době pak přijeli takové osobnosti jako Friedrich Schiller, Ludwig van Beethoven, Niccolo Paganini, Frederyk Chopin, Jan Evangelista Purkyně, Johannes Brahms, Antonín Dvořák, Alexej Tolstoj a další. Mezi mnohými slavnými korunovanými hlavami pobývala v největších českých lázních také rakouská císařovna Alžběta - nebo-li také Sisi, jak ji lidé s oblibou nazývali... Právě v souvislosti s návštěvou Sisi v Karlových Varech lze najít v místní kronice i zajímavou historku...
Gregory Peck v Karlových Varech
Tak to byla jedna z četných historek, které dochovaly v archívu města. Na závěr ještě připomenu, že Karlovy Vary svou tradicí, krásou a významem nelákaly významné hosty pouze v minulosti. Kromě politických představitelů nejrůznějších zemí město navštívili v rámci MFF také známé filmové hvězdy - např. Max von Sydow, Pierre Richard, Gina Lollobrigida a Gregory Peck.

Autor: Eva Petržílková
spustit audio