Vzpomínka na Jaromíra Ptáčka

V malé obci na Vysočině se v šerých prosincových dnech před 76 lety narodil dramatik, básník a dramaturg Československého rozhlasu Jaromír Ptáček. Jeho hry s temnými názvy "Pláč pro pana Jeremiáše", "Dívej se k černému nebi", "Jistý den daleké minulosti", "Můj bratr Job", "Kladení do hrobu" a další znamenaly nástup nové vlny české rozhlasové hry v 60. letech uplynulého století.

Mapuje v nich základní existenciální situaci člověka, který uprostřed politických systémů 20. století hledá sám sebe. Jaká úskalí připravoval režim básníkovi, který se snažil zodpovědně reflektovat svět kolem sebe? Proč neodešel v roce 1969 do Západního Německa, přestože k tomu události nahrávaly? Jaký je jeho vztah k Vysočině? Na tyto a další otázky budeme hledat odpověď v komponovaném pořadu Viléma Faltýnka.


Prohlédněte si vánoční stránky a poslechněte si české koledy v podání sboru složeném z redaktorů Radia Praha.