Z fondů EU získalo Česko na ekologii za první rok 7,4 miliardy

Za rok, který uplynul od vstupu do Evropské unie, získala Česká republika na ekologii 7,4 milionu korun dotací. "Celkem bylo v rámci životního prostředí schváleno 74 projektů za deset miliard korun," sdělil ČTK ředitel Státního fondu životního prostředí (SFŽP) Andrej Mudray. Z Fondu soudržnosti přijala unie deset projektů za 7,2 miliardy korun, přičemž evropská dotace činí 5,4 miliardy korun. V rámci Operačního programu Infrastruktura schválila EU 64 projektů za 2,8 miliardy korun, dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí dvě miliardy korun. Zbytek peněz museli investoři získat jinde, některým přispěl SFŽP.

Fond soudržnosti je určen pro velké projekty nad 300 milionů korun. Peníze z něj získala města a jejich sdružení na rekonstrukce čistíren odpadních vod a další vodohospodářské úpravy. Žádosti na čerpání peněz z tohoto fondu přijímá během celého roku fond životního prostředí, který přispívá na projektovou dokumentaci i na realizaci projektu.

Projekty v rámci programu Infrastruktura jsou rozsahově menší. Týkají se ochrany vod, ovzduší, přírody, sanací starých ekologických zátěží a nakládání s odpady. I o tyto dotace mohou zájemci požádat státní fond, ale pouze na základě vyhlašovaných výzev. Na projekty fond přispívá formou nenávratné dotace ve výši maximálně deseti procent nákladů, poskytuje ale i nízkoúročené půjčky.