Za aféru práv v Plzni mohou čtyři muži z bývalého vedení, tvrdí fakulta

Hlavními viníky kauzy plzeňských práv jsou podle současného vedení fakulty bývalý děkan Jaroslav Zachariáš, exproděkani Ivan Tomažič a Milan Kindl a bývalý šéf akademického senátu Daniel Telecký. Vedení právnické fakulty zprávu s těmito jmény a konkrétními pochybeními předalo vedení Západočeské univerzity a také státnímu zastupitelství. ČTK to potvrdil děkan Jiří Pospíšil. "Svými pochybeními porušili jednak vysokoškolský zákon a jednak také interní předpisy univerzity. Právě tato pochybení zakládala neprůhledný systém, o němž hovoří profesorka (Vladimíra) Dvořáková," uvedl Pospíšil. Za nejzávažnější považuje fakulta porušení vysokoškolského zákona v části, která se týká kurzů celoživotního vzdělávání. Mezi další pochybení patří nevčasné zavedení kreditního systému, uznávání zkoušek a zápočtů z jiných vysokých škol v rozporu s vnitřními předpisy univerzity. Problémy také byly při evidenci kvalifikačních prací. Tomažičovi klade nové vedení za vinu pochybení v oblasti doktorského studia, kterou měl na starost. Podle děkana Pospíšila tak bývalé vedení vytvořilo systém, jenž celou kauzu způsobil a tím bylo poškozeno dobré jméno univerzity. Rektorovi Josefu Průšovi proto navrhne, aby ZČU podala žalobu na ochranu svého dobrého jména.

Autor: Peter Gabaľ