Právníkem snadno a rychle

0:00
/
0:00

Situací na plzeňských právech se už zabývají experti, politici i vyšetřovatelé. Případ, který začal plagiátorskou aférou, se rozrůstá do nebývalých rozměrů. Existuje totiž podezření, že tam bylo možné získat diplom či titul za velmi krátkou dobu, zřejmě za úplatu. A takoví "rychloabsolventi" jsou dnes v politice, státní správě, advokacii, v hospodářské sféře a možná i v podsvětí.

Pověřený šéf fakulty Jiří Pospíšil  (vlevo) a bývalý děkan Jaroslav Zachariáš,  foto: ČTK
Na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni chybí některé práce studentů a zjistilo se, že asi 400 lidí ji absolvovalo možná nestandardně rychle. Podezření padá i na některé politiky. V souvislosti s případem, který začal plagiátorskou aférou, z funkcí odstoupili už dříve děkan Jaroslav Zachariáš a proděkani Milan Kindl a Ivan Tomažič. Tady stojí za připomenutí, že plagiátorství se měl dopustit proděkan Tomažič, přičemž další proděkan Kindl to zdůvodnil jako úmysl, který měl odhalit, kdo z fakulty vynáší informace. Pověřený děkan právnické fakulty v Plzni Jiří Pospíšil vyzval bývalého děkana i oba proděkany, kteří nedávno rezignovali v souvislosti s plagiátorskou aférou, aby fakultu opustili. Zůstávají na ní totiž stále jako zaměstnanci. Podle Jiřího Pospíšila je to nepřijatelné, protože školu poškodili:

Proděkan Milan Kindl,  foto: ČTK
"Pokud tuto výzvu nebudou ochotni akceptovat, tak pak budeme postupovat pracovně-právně. Já jsem tyto věci nechal prozkoumat našim právníkům, specialistům na pracovní právo. Osobně bych upřednostnil, kdybychom se jakýmsi způsobem dohodli, to znamená, kdyby oni sami shledali, že v tuto chvíli jejich přítomnost na fakultě ji poškozuje, že je třeba fakultu očistit, zachovat. Byl bych velmi rád, kdyby toto uvážili a sami dobrovolně odešli."

Podivná akce obou proděkanů působí úsměvně, ale do smíchu tam nikomu asi není. Provalila se totiž při tom právě praxe nápadně krátkých studií některých veřejně činných osob. Mluví se o provázaném systému a o budování mafiánské sítě klientských vazeb založených na propojení se státní sférou či bezpečnostními složkami. Podezřele rychle dokončily práva údajně i desítky západočeských policistů. Bakalářské tituly prý získávali na plzeňské právnické fakultě za tři týdny. Podle informací Mladé fronty Dnes stačilo, aby policisté absolvovali jednou v roce týdenní soustředění na právnické fakultě a poté odevzdat bakalářskou práci. Podle tiskové mluvčí západočeských policistů Martiny Kohoutové studovali v programu celoživotního vzdělávání nejen jejich zaměstnanci:

Studenti právnické fakulty v Plzni,  foto: ČTK
"Ročně absolvuje program celoživotního vzdělávání na právnické fakultě v Plzni několik desítek policistů a příslušníků ostatních bezpečnostních zborů, a to jak z plzeňského, tak i jiných krajů. Příslušníci našeho ředitelství tvoří asi jednu třetinu tohoto počtu. Nyní čekáme na rozhodnutí akreditační komise a právnické fakulty, a pokud bude tato forma studia zachována, případně i za upravených podmínek, budeme jejich nabídky nadále využívat."

Pověřený děkan právnické fakulty v Plzni Jiří Pospíšil nechal prověřit program celoživotního vzdělávání.

Dlouhodobě situaci na plzeňských právech kritizuje akreditační komise ministerstva školství a její předsedkyně Vladimíra Dvořáková. Komise původně začala šetřit nepořádky na fakultě, jako byla například neschopnost obhájit své doktorandské programy či výpovědi pro zaměstnance s jiným názorem než vedení fakulty. Postupně se ale dopracovala k již uvedeným zjištěním. Profesorka Dvořáková by uvítala zveřejnění jmen studentů, kteří tam skládali malý doktorát po roce 2006:

"Já velmi uvítám, pokud se bude moci zveřejnit alespoň jména z malých doktorátů. Tam se zvažuje, jestli se může jít před rok 2006 nebo ne, ale alespoň ty poslední roky by byly k dispozici veřejnosti. Doporučuji, aby to bylo všechno i s oponenty a s komisemi."

Pověřený děkan Jiří Pospíšil chtěl nechat zveřejnit jména všech rychlostudentů, ale ministerstvo školství to nepovolilo kvůli ochraně osobních údajů. Rezort má zároveň za to, že v rámci přezkumného řízení lze titul odebrat.

Miroslava Kopicová,  foto: ČTK
Státní zastupitelství v Plzni bude vyšetřovat praktiky na právnické fakultě. Podnět k zahájení trestního řízení podává ministerstvo školství na základě analýzy svých právníků. Šéfka rezortu Miroslava Kopicová nechce předjímat, jakých trestných činů se vlastně škola a její vedení dopustili:

"Tam došlo k udělování diplomů na základě studia, které nemá standardní délku. Jakých trestně-právních činů se při tom fakulta dopustila, nebo jednotliví učitelé, musí samozřejmě kvalifikovat orgány činné v tom smyslu."

Útvar odhalování korupce a finanční kriminality se už začal o události kolem Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni zajímat. Šetření je ale zatím teprve na začátku, potvrdil mluvčí tohoto útvaru Roman Skřepek:

"Vedení útvaru rozhodlo, aby se celou věcí zabývali policisté, kteří studovali na jiných vysokých školách než je škola, které se tato záležitost týká. V tuto chvíli já mohu garantovat, že by nemělo dojít k žádnému střetu zájmů a podobně. Každopádně dalším garantem za to, že policie bude v této věci postupovat nezávisle, je i státní zastupitelství, které v podstatě činnost policie dozoruje a kontroluje."

Jan Fischer,  foto: ČTK
Vláda soudí, že situace na plzeňských právech poškozuje celkový obraz školy. Premiér Jan Fischer nicméně vyjádřil přesvědčení, že se situací budou zabývat příslušné orgány univerzitní i činné v trestním řízení. Vláda bude řešit pouze věci, které jsou v její pravomoci. Podle premiéra Fischera je situace na plzeňských právech vážná:

"Já to vidím jako hanbu českého univerzitního světa, ke kterému já sám mám velice blízko. Je to mimořádně vážné selhání. Kromě toho bych chtěl konstatovat, že to je mimořádná facka těm, kteří na této fakultě vystudovali řádným způsobem, oddřeli tam všechny zkoušky, prošli celým studiem a mají ničím neposkvrněný diplom."