Konec práv v Plzni?

Foto: ČTK
0:00
/
0:00

Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, o které se po aféře s udělováním titulů ironicky říkalo, že ji lze vystudovat za víkend, pravděpodobně končí. Akreditační komise ji totiž neprodloužila akreditaci, a tak by měl pětiletý magisterský program skončit do závěru tohoto akademického roku. Nelíbí se to pochopitelně jak vedení univerzity, tak přímo postiženým studentům.

Vladimíra Dvořáková,  foto: ČT24
Neutěšený personální stav, nedostatečná publikační činnost či nízký počet žádostí o grant jsou podle Akreditační komise důvody, proč plzeňské právnické fakultě neprodloužila její akreditaci. Předsedkyně komise Vladimíra Dvořáková upozornila například na to, že plný úvazek má na fakultě pouze jeden profesor, kterému je 82 let:

"Poslední jednání bylo v červnu, kdy jsme upozorňovali na velmi závažné problémy týkající se personálního zabezpečení, týkající se vědecké práce, a především rizika, že určitá část profesorského sboru odejde. Velmi důrazně jsme hovořili o tom, že by mělo být jakési koncepční řešení toho personálního zabezpečení."

Na plzeňské právnické fakultě studuje zhruba 2000 lidí. Pokud fakulta skončí, museli by ti, kteří letos školu neukončí, být umístěni na jiné univerzity. Akreditační komise podle její předsedkyně Vladimíry Dvořákové na to myslela:

"Akreditační komise rozhodla o tom, že akreditaci částečně prodlouží, ale pouze do 31. 10. tak, aby bylo možné bez problémů ukončit tento akademický rok. A aby zároveň univerzita měla dostatek času, aby mohla řešit, co se studenty, kteří ještě ve studiích pokračují."

Jiří Pospíšil
Ministr spravedlnosti a bývalý děkan plzeňské právnické fakulty Jiří Pospíšil rozhodnutí komise očekával, protože je současnými poměry na škole zklamán:

"Následné vedení fakulty školu postupně destruovalo. A musím říci, že jsem takovýto výsledek předpokládal. Ve chvíli, kdy ze školy v posledním roce odešlo přes třicet kvalitních učitelů v čele s profesorem Eliášem, tak jsem byl přesvědčen, že tyto odchody fakultu jako takovou ohrožují. Tady vnímám to tedy jako realistické rozhodnutí, byť mne samozřejmě nijak netěší."

Současného děkana právnické fakulty Jana Paulyho rozhodnutí Akreditační komise šokovalo a zdráhá se mu uvěřit:

Jan Pauly,  foto: ČTK
"Ta informace je pro nás naprosto šokující. My tomu rozhodnutí vůbec nerozumíme. Stojím si za tím, co jsem říkal bezprostředně po své volbě o tom, jak je naše škola k další výuce připravena, takže pro mne je to velká neznámá a velký šok. Potřebuji se nyní seznámit s nějakým zdůvodněním. Samozřejmě musíme celou věc jako někdo, kdo nemá právní subjektivitu projednat s paní rektorkou a na tomto základě přijmout všechny adekvátní kroky, které bude zapotřebí."

Jan Pauly nesouhlasí zejména s výtkou, že škola nedokázala vytvořit stabilní a kvalifikovaný sbor vlastních akademických pracovníků:

"My máme personální zabezpečení takové: 12 profesorů, 13 docentů, na všech klíčových pozicích jsou garanti, a to jsou lidé, kteří nejsou přestárlí, lidé, kteří mají plný úvazek na této fakultě a kteří nepřesahují požadavek jeden a půl úvazku v celkovém součtu."

Studentská komora akademického senátu právnické fakulty s rozhodnutím Akreditační komise nesouhlasí, a proto organizuje protesty, řekla studentka a členka Akademického senátu fakulty, Rudolfina Knotová:

Foto: ČTK
"Ihned po vyhlášení prvních informací v médiích se spustila obrovská vlna mezi studenty. Ve dvanáct hodin proběhla podpora fakultě, studenti vyjádřili nesouhlas s rozhodnutím Akreditační komise."

Děkan Jan Pauly stále věří, že se vše urovná:

"To, co ekonomicky v současnosti drží fakultu na nohou, je studium magisterské. Pokud by nemělo akreditaci, tak se nedá pokračovat a znamenalo by to skutečně něco naprosto fatálního. Mně se ale pořád chce věřit, že to je nějaké velké nedorozumění a že se ještě najdou prostředky, kdy věci dotáhneme do zdárného konce. Prostě tomu jinak nemohu uvěřit"

Konečné slovo bude mít ministerstvo školství. V případě rozhodování o akreditacích však nemůže jít proti stanovisku Akreditační komise.