Teď se radují, ale dostudují?

Foto: ČTK
0:00
/
0:00

Kauza plzeňská právnická fakulta nebere konce. V závěru minulého týdne ministr školství Josef Dobeš jí prodloužil akreditaci. Škola, která kvůli neprodloužení akreditace měla skončit už letos v červenci, bude moci fungovat další čtyři roky. Ministr Dobeš tak rozhodl navzdory zamítavému stanovisku Akreditační komise, která hrozí soudní pří. Zatím ale není jasné, zda práva v Plzni budou přijímat první ročníky. Škola čeká na verdikt ministerstva školství.

Josef Dobeš,  foto: ČTK
Prodloužením akreditace magisterského studia na plzeňské právnické fakultě ještě další čtyři roky se ministr školství Josef Dobeš postavil proti rozhodnutí Akreditační komise, která neprodloužila škole povolení k výuce kvůli nedostatečnému personálnímu zajištění a vědecké činnosti. Studenti měli skončit letos v červenci. Ministr Dobeš však tvrdí, že rozhodl podle svých právních analýz:

"Akreditační komise ze zákona nemá právo změnit původní souhlasné stanovisko v nesouhlasné, a z toho vzešly všechny problémy. Lidské hledisko, jednoznačně hledisko 1 800 studentů plzeňských práv, kteří se proti ničemu neprovinili. A třetí hledisko je, že to, co se v posledních letech děje na plzeňských právech, je cesta vpřed. Kdyby toto rozhodnutí přišlo v roce 2009, nebylo by k tomu co dodat, bylo by správné."

Anna Putnová
Podle Akreditační komise je takové rozhodnutí ministerstva nezákonné a podá proto žalobu.

Krok ministra Dobeše zřejmě bude ještě řešit školský výbor Poslanecké sněmovny. Jeho šéfka Anna Putnová také považuje ministrův krok za nezákonný:

"Já se obávám, že je to naprosto bezprecedentní zasahování do systému fungování vysokých škol. Je to ve svém výsledku eroze současného modelu, ve kterém Akreditační komise má svoje nezastupitelné místo z hlediska hodnocení kvality."

Šéfka Akreditační komise Vladimíra Dvořáková také varuje, že vysokoškolské tituly získané po červenci 2012 budou kdykoliv zpochybnitelné. Ministr Dobeš ale kritiku odmítá:

Studenti se radují po oznámení o prodloužení akreditace právnické fakulty,  foto: ČTK
"Je jasný právní rozklad, že ta presumpce toho rozhodnutí na to platí a tituly platí. Mně na tom velice vadí to, že paní profesorka Dvořáková opakovaně komentuje něco, co ještě nenastalo. Jestliže ráno komentuje rozhodnutí, které nastane za dvě hodiny nato, je to nepřijatelné, nepřípustné, a je třeba se tomu bránit. Toto je největší problém nějakého svobodného rozhodnutí. To jsou padesátá léta, kdy dopředu se vyvíjí nátlak na soud, jak má rozhodnout v politických procesech."Budova Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni,  foto: ČTK
Ministr Dobeš v této souvislosti zmínil odsouzení Milady Horákové. Vladimíra Dvořáková má s tímto výrokem problém. Akreditační komise podle ní už dřív upozorňovala na to, že v ní sedí lidé, jejichž rodiny se staly obětí tehdejších čistek. Omluvu ale žádat nebude. Stojí o ni prý jen od lidí, jichž si váží.

Podle Akreditační komise se Dobešův úřad opakovaně postavil proti jejímu rozhodnutí. Naposledy nevyslyšel její doporučení na omezení akreditace Univerzitě Jana Amose Komenského. Nereagoval ani v případě Bankovního institutu, když komise upozorňovala na netransparentnost jeho vzdělávání na Ukrajině a v Maďarsku.

Petra Jánošíková,  foto: Archiv Západočeské univerzity
O přijímání nových studentů na plzeňská práva by mělo v nejbližších dnech rozhodnout ministerstvo školství. Pokud by ale škola nemohla nové studenty nabírat, znamenalo by to s ubývajícími ročníky ekonomické a personální problémy. Podrobnosti popsala proděkanka plzeňské právnické fakulty Petra Jánošíková:

"Samozřejmě bychom museli finanční situaci řešit. Souviselo by to pravděpodobně i se snižováním platů. Týkalo by se to hlavně akademiků, kteří učí první ročník. Postihlo by to hlavně katedry, které mají nejvíce výuky soustředěno právě v prvním ročníku."

Ekonomickou pomoc by v tom případě nabídla Západočeská univerzita v čele s rektorkou Ilonou Mauritzovou:

Ilona Mauritzová,  foto: Archiv Západočeské univerzity
"Snažili bychom se v rámci Západočeské univerzity fakultě co nejvíce pomoci, aby studenti mohli dostudovat. Myslím, že je velmi důležité, že zaznělo stanovisko akademického senátu Západočeské univerzity, kolegia rektorky a i správní rady, která jasně řekla, že v zájmu celé univerzity je, aby studenti měli možnost dostudovat v Plzni. Předpokládám, že i určité ekonomické scénáře, které by pak následovaly, by byly touto akademickou obcí přijaty."