Plzeňská univerzita odejme podezřelé doktoráty

Jiří Pospíšil, foto: ČTK

Po skandálech na plzeňských právech přišly na řadu důsledky. Nejprve pro školu samotnou, která pod drobnohledem Akreditační komise a již pod vedením nového děkana šetří pochybení při udělování diplomů a do budoucna slibuje nápravu. Důsledky ale nyní možná ponesou i nositelé doktorských titulů, které získali za podezřelých okolností.

Jiří Pospíšil,  foto: ČTK
Připomeňme nejprve, co všechno se dělo na právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Jak shrnuje současný děkan Jiří Pospíšil, někteří studenti podezřele rychle absolvovali magisterské studium, jiní zase za nestandardních okolností získali doktorát. Ať už titul doktora práv – JUDr., nebo mezinárodně uznávaný vědecký titul philosophiae doctor - Ph.D.

"Toto jsou takzvaní doktorandi, to znamená lidé, kteří studovali titul Ph.D. Vedle toho jsou zkoumáni ti, kteří získali takzvaný malý doktorát, titul JUDr., tam bylo zkoumáno osm set prací, u dvou set prací byly zjištěny nějaké pochyby. A pak 'rychlostudenti', kde ministerstvo označilo kolem pěti set studentů, kteří studovali kratší dobu na plzeňské fakultě,"říká Pospíšil v reakci na sdělení ministryně školství Miroslavy Kopicové, že už ví, jakou cestou může univerzita případně odebírat tituly některým absolventům právnické fakulty.

Miroslava Kopicová,  foto: ČTK
Šéfka resortu přitom počítá s tím, že budou následovat žaloby: "Musíme zkusit tu jedinou cestu, kterou definovali naši právníci, to znamená vzít ty diplomy jako správní akt a postupovat podle správního řádu. Já si myslím, že to udělat musíme. Pochopitelně, všechno se dá zpochybnit. Existují i názory, že to bylo pochybení školy a že když občanovi někdo něco nabídne a on to přijme, že to není trestné. Však to také není trest. Jenom má něco neoprávněného, co by měl vrátit."

Se skandály plzeňského typu totiž zákony nepočítají a výslovně neupravují odebírání titulů. Právníci tak navrhují uplatnit správní řád, podle kterého samozřejmě může následovat možnost použití zákonem stanovených opravných prostředků. Děkan Jiří Pospíšil o předpokládaném postupu říká: "Proces bude zahájen na úrovni univerzity. Rozhodne pan rektor podle správního řádu, kdy samotný vysokoškolský diplom bude považován za takzvané osvědčení. To může být odebráno podle správního řádu, pokud nebyl splněny podmínky pro jeho udělení. A dotyčný bude moci využít opravného prostředku a odvolat se."

Podle neoficiálních informací by mezi postiženými mohl být známý advokát, bývalý vysoký policejní důstojník i hned několik bývalých hodnostářů a pedagogů samotné školy. Ta ale žádná jména potvrdit nechce a ministryně Kopicová se omezila pouze na zmínku o počtu těch, kterým odebrání titulu hrozí: "Je tu šest velmi vážných pochybení, která jsou velmi dobře popsána. Ukázalo se, že tam došlo k celé řadě nestandardních kroků. Já se ztotožňuji s názorem univerzity, že toto jsou ti, kteří tituly neměli za těchto okolností dostat."

Šéfka Akreditační komise Vladimíra Dvořáková snahu ministryně vítá. Právě postih viníků totiž podle ní umožní očistit poctivé studenty.