Záchranný systém se učí zasahovat v případě teroristického útoku

Hasiči, policisté, zdravotníci a vojáci se v rámci integrovaného záchranného systému průběžně učí, jak správně zasáhnout v případě ohrožení radioaktivními, biologickými či chemickými látkami. Krizi může vyvolat teroristický útok, záchranáři se však připravují i na možnost náhlého rozšíření nebezpečné nemoci či úniku chemických látek v průmyslu. Kvůli hrozbě teroristického útoku se loni do osnov českých škol vrátily přednášky o tom, jak se v případě krize chovat. Pod názvem ochrana člověka při mimořádných příležitostech se děti mají dozvědět, co dělat, když najdou podezřelý předmět, co si mají sbalit při evakuaci nebo jak poskytnout první pomoc. Informovanost občanů je podle záchranářů základ, na kterém lze stavět další preventivní opatření. Do škol proto již distribuovali tisíce publikací, pokyny a rady jsou i na internetu. Podle Miroslava Špliňa z Univerzity obrany se Čechům mohou zdát některá ohniska nebezpečí daleko, krize však může vypuknout rychleji, než si většina lidí uvědomuje. Jako příklad uvedl vypuknutí ptačí chřipky v jihovýchodní Asii, která se do Evropy dostala před několika týdny se zásilkou infikovaných orlů. Integrovaný záchranný systém České republiky je napojen na mezinárodní organizace v Evropské unii a Severoatlantické alianci, v jejichž rámci si odborníci vyměňují poznatky a zkušenosti se svými kolegy z dalších zemí.