Za napadení záchranářů bude hrozit tvrdší trest

Násilníkům, kteří napadnou zdravotníky, hasiče a další profesionální či dobrovolné záchranáře, by v budoucnu mohly hrozit větší tresty. Poslanecká sněmovna totiž schválila novelu trestního zákona, podle níž bude útok speciálně na záchranáře považován za přitěžující okolnost, za kterou bude moci soud uložit větší trest. Podrobnosti má Josef Kubeczka.

Novela nepočítá s konkrétními tresty pro lidi, kteří záchranáře napadnou. Její předkladatel, stínový ministr vnitra Občanské demokratické strany Ivan Langer to upřesnil.

"Záleží na tom, o jaký skutek se bude jednat. V každém případě přitěžující okolnost je v tomto smyslu formulována tak, že soud musí k ní přihlédnout a tomu budou odpovídat také tresty, které budou rozhodně vyšší než dosud."

Ministr spravedlnosti Pavel Němec má k této novele trestního zákona zdrženlivé stanovisko. Spíše by uvítal, kdyby byl tento jinak dobře myšlený námět předložen jako pozměňovací návrh k chystanému novému trestnímu kodexu. Zdrženlivý je i k odhadu praktického přínosu novely, která by měla, pokud ji schválí Senát a prezident republiky, platit už příští rok.

"Já si myslím, že účelem trestního práva není jenom zavírat lidi, ale zejména působit preventivně. Jenom praxe ukáže, zda úmysl kolegy Langra se v praxi osvědčí, tedy, zda trestných činů v této oblasti bude méně."

Trestní zákon už teď zahrnuje případy, kdy soud při trestání násilníků přihlíží k různým přitěžujícím okolnostem a pachatele trestá tvrději. Přitěžující okolností je nyní třeba to, když pachatel způsobí trestným činem vyšší škodu, svede k trestnému činu osobu mladší 15 let nebo při spáchání trestného činu využije něčí bezbrannost. Útok na záchranáře dosud mezi přitěžující okolnosti nepatřil. Fyzický útok, po němž skončí zraněný záchranář v nemocnici, tak mohl být kvalifikován jako úmyslné ublížení na zdraví a soud mohl potrestat útočníka podmíněným trestem nebo veřejnými pracemi. Když ale bude tento útok považován za přitěžující okolnost, soud se bude moci přiklonit k vyššímu trestu pro násilníka - třeba až dvěma rokům vězení.

Schválená novela by měla posílit nejen ochranu zdravotníků, hasičů a dalších profesionálních záchranářů, ale i řadových občanů, kteří by se náhodně ocitli v situaci, kdy někomu budou zachraňovat život, zdraví či majetek a přitom je někdo napadne.

Záchranáři novelu sice vítají, ale například náměstek ředitele Záchranné služby Olomouckého kraje Jan Weinberg se obává, že konkrétní pomoci se od zákona nedočkají.

"Obávám se, že úplně konkrétně nepomůže. Samozřejmě úplné odstranění projevů násilí vůči zdravotníkům a záchranářům obecně od této novely očekávat nemůžeme. Lze ale předpokládat, že alespoň část těch potenciálních útočníků může být touto zákonnou úpravou od svého úmyslu odrazena."

Co by tedy podle vás pomohlo více chránit záchranáře před napadením?

"Obávám se, že pouze legislativní úprava tento vztah nenarovná. Je to spíše otázka vědomí lidí a vztahu společnosti nejen k záchranářům, ale vůbec k lidem."