Záchranka do dvaceti minut

0:00
/
0:00

Ministerstvo zdravotnictví přichází s novým zákonem o záchranné službě, jehož součástí je i návrh, aby se doba příjezdu sanitky k pacientovi zvýšila z dosavadních patnácti na dvacet minut.

Leoš Heger,  foto: ČTK
Součástí reformy českého zdravotnictví, jak ji představil ministr Leoš Heger, má být nový zákon o záchranné službě. V něm se mimo jiné říká, že záchranka musí být u pacienta do dvaceti minut. Až dosud však platila čtvrthodina. Logicky se tedy nabízí otázka, jestli zdravotníci v řadě případů nepřijedou pozdě. Předseda Asociace zdravotnických záchranných služeb Marek Slabý ale tvrdí, že se čtvrthodina stejně mnohdy nedá dodržet. Nejméně v deseti procentech výjezdů se sanitky musejí potýkat s nepředvídatelnými obtížemi, které ji zdržují.

"Problémy jsou všude tam, kde jsou hory. Krkonoše, Šumava, rozhlelé kraje, třeba jižní Čechy, Jihlavsko atd. Tam, kde není jedna aglomerace vedle druhé a kde jsou rozesety malé vesničky na poměrně rozsáhlých územích bez dalšího obydlení - třeba na Jesenicku, v pohraničních oblastech obecně."

Marek Slabý
Jak to jde dohromady s plány na rychlejší a dostupnější záchranku? Ve velkých městech prý dorazí pomoc naopak podstatně rychleji. Pokud zákon projde a od příštího roku začne platit, je zde naděje na hustší a pravidelnější síť záchranných služeb. Podle Slabého by mělo vzniknout třicet nových výjezdových míst. Obslužnost pacientů by se tak zlepšila.

"Pokud zákon vejde v platnost, krajům nezbude nic jiného než plán plošného pokrytí akceptovat a nová výjezdová místa zřídit. Pokud vím, tak v kraji Vysočina zatím vytvořili čtyři výjezdová místa. Jihočeský kraj má vytipováno pět nových výjezdových míst a dvě z toho už jsou hotova."

Odhadované náklady na vznik těchto nových pracovišť jsou zhruba 5 milionů na jedno výjezdní místo. Zahuštění sítě záchrané služby by přivítaly všechny strany, protože současné pokrytí je nedostatečné. Stále však visí ve vzduchu otázka, jak bude záchranná služba financována. O rozdělení nákladů promluvil náměstek ministra zdravotnictví Leoše Hegera Vladimír Pavelka.

"Především je otázka financování krizové připravenosti, kterou ponese stát, zdravotní pojišťovny ponesou financování zdravotních výkonů a tu stálou službu bude dále financovat kraj."

Předkladatelé nového zákona slibují, že se efektivita a účinek rychlé pomoci výrazně zvýší. Samotní záchranáři však zůstávají spíše skeptičtí. Ředitel Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy Zdeněk Schwarz se zdráhá přijmout pevně daný časový limit, aby záchranáři nemuseli riskovat a ohrožovat ostatní účastníky silničního provozu. Doba, za kterou sanitka zvládne urazit cestu k pacientovi, je podle něj relativní. Snažit se za každou cenu vejít do přikázané lhůty by bylo jen ke škodě.

"Já a mí kolegové za Prahu se domníváme, že stanovovat jakýmkoliv číslem nebo přesnými minutami čas průběhu záchranné služby je zbytečné a že by tento limit neměl být stanoven."