Začíná osmidenní židovský svátek Pesach

S pondělním soumrakem začíná osmidenní židovský svátek Pesach. Letos se kryje s termínem křesťanských Velikonoc, s nimiž úzce souvisí. Nový zákon totiž datuje ukřižování a vzkříšení Ježíše, židovského kazatele a podle víry křesťanů Božího syna a Spasitele, právě do doby Pesachu. Týdennímu svátku se také říká svátek nekvašených chlebů. Připomíná vysvobození Židů z egyptského otroctví pod Mojžíšovým vedením před více než 3500 lety. Podle tradice si Židé při rychlém odchodu z Egypta nestačili připravit jídlo na cestu, tedy ani nechat vykvasit těsto na chléb. Současně svátek vyjadřuje naději na konečné osvobození národa a na příchod dosud očekávaného Mesiáše.