Na chanukovém svícnu se zapaluje první svíce

Na prosinec každoročně připadá jeden z nejvýznamnějších židovských svátků - chanuka. Letos se první z osmi svíček na chanukovém svícnu rozsvěcí toto úterý. Jaká je tradice Svátku světel a jak si ho připomínají Židé v Česku, zjišťovala Milena Štráfeldová:

Chanuka připomíná vítězství Makabejských nad Řeky a Syřany před více než dvěma tisíci lety. Seleukovci, kteří tehdy ovládali území Izraele, potlačovali židovskou víru a znesvětili chrám v Jeruzalémě. Židé proti nim ve 2. století před n. l. povstali a pod vedením Makabejských dobyli chrám zpět. Když ale chtěli znovu zapálit oheň v sedmiramenném svícnu, nenašli v celém chrámu dostatek svěceného oleje.

"Lépe řečeno našli tam jediný džbánek. Ten by tak vystačil na jeden den, příprava oleje ale trvala osm dní. Nicméně chrámový svícen menora byl zapálen a legenda praví, že došlo k zázraku. Oheň vydržel planout celých osm dní až do doby, nežli byl připraven olej nový. A na paměť této události trvá svátek chanuka osm dní a každý den se zapaluje jedno světlo,"

vysvětluje ředitel Židovského muzea v Praze Leo Pavlát. Svátek chanuka, kterému se nepřesně také říká židovské Vánoce, je spojen s řadou zvyklostí. Rodiny se při zapálení chanukové svíce scházejí večer u prostřeného stolu, na kterém by neměla chybět jídla smažená na oleji - koblihy nebo bramboráky. Zpívají se chanukové písně a hraje se hra zvaná drejdl. Na hrací kostce jsou hebrejská písmena připomínající zázrak v jeruzalémském chrámu:

"Hraje se s ní vlastně hra ber - dej. Hraje se o rozinky, mandle, oříšky,"

dodal Leo Pavlát. V současné době žije v Česku zhruba patnáct tisíc lidí, kteří se hlásí k židovství. Federace židovských obcí, která sdružuje celkem deset obcí po celé republice, má asi tři tisíce členů. Podle jejího tajemníka Tomáše Krause se po roce 1989 tradice chanukových svátků v židovských rodinách znovu obnovuje. K ní patří i malé dárky:

"My jsme si většinou dávali dárečky, aby děti nebyly ochuzeny o Vánoce, už vlastně k prvnímu dni. Pak jsme to ale posléze zavrhli, protože přece jenom je lepší dát větší dárek najednou. Předpokládáme, že to bude taková rodinná oslava víceméně jako Vánoce."

Oslavy se ale chystají i na židovských obcích. Například v Teplicích na první chanukový svátek připravili vernisáž výstavy o českém cibuláku. První majitelé továrny v Dubí u Teplic, kde se proslulý cibulák vyrábí, byli totiž Židé. Tradice chanukových světel se promítla i do adventních svícnů, které se v posledních letech stále častěji rozsvěcí i v křesťanských rodinách.