Zahraničním Čechům se nelíbí zrušení konzulátu ČR v Košicích

S velkou nevolí přijali zprávy o chystaném zrušení Generálního konzulátu České republiky v Košicích představitelé české menšiny na východním Slovensku. Generální konzulát téměř každý den vyřizuje telefonáty a dotazy lidí, kteří se vyptávají na zrušení úřadu. Nicméně generální konzul Vítězslav Pivoňka k tomu neřekl ČTK nic bližšího s odůvodněním, že informace v této záležitosti je oprávněno poskytovat pouze ministerstvo zahraničí v Praze.

"Je to velmi špatné. Konzulát totiž neplnil pouze konzulární povinnosti, ale pomáhal také při pořádání různých akcí a prezentaci české kultury. Pro krajany byl jakousi oázou České republiky na východě Slovenska," řekl ČTK Pavel Doležal, který předsedá Českému spolku na Slovensku, největšímu krajanskému sdružení Čechů v SR.

Podle Doležala má existence generálního konzulátu v Košicích opodstatnění také z toho důvodu, že na východ Slovenska jezdí stále velké množství českých občanů na dovolené. Připomněl, že konzulát byl vždy nápomocen českým občanům, kteří se během pobytu na východě Slovenska dostali do nesnází. Jako příklad uvedl zejména úrazy českých občanů ve Vysokých Tatrách, kde jich loni také jedenáct zemřelo.

Na východě Slovenska žije podle dostupných údajů asi osm až deset tisíc lidí, kteří se hlásí k české menšině. "Mnozí z nich si právě v Košicích vyřizovali různé doklady a teď budou muset jezdit do Bratislavy nebo do České republiky," dodal Doležal. "Byli bychom rádi, kdyby se s tím přece jen dalo ještě něco udělat," poznamenal.