Západočeská univerzita už má kontrolu rigorózních prací, pět je problematických

Západočeská univerzita (ZČU) v Plzni už má výsledek prověrky rigorózních prací z plzeňských práv. Projít systémem na odhalování plagiátů nechala 147 prací, data se povedlo zpracovat u 139 z nich. Problematických je hlavně pět prací, u nichž byla ve více než 50 procentech textu shoda s jinými dokumenty. Škola nyní bude řešit, zda jde o plagiáty. ČTK o výsledku řekl prorektor Jan Rychlík. ZČU poslala ke kontrole rigorózní práce z právnické fakulty, které se podařilo dostat do elektronické podoby. Nejde tak o všechny, jež byly na právech obhájeny. "Odhaduji to zhruba na třetinu," dodal Rychlík. Podle něj jde o určitý vzorek a výstup dokládá, jak to na fakultě fungovalo. Pro srovnání nechala ZČU zkontrolovat i 120 prací obhájených na své filozofické fakultě, pouze dvě práce vykazovaly shodu, a to u jedné pět, u druhé osm procent.